Dalje ćemo se oslanjati na znanstveno-tehnološka istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih projekata. Kupcima kao centru, kontinuirano poboljšavati proizvode, poboljšavati kvalitetu postprodajne usluge, sudjelovati u tržišnoj konkurenciji, brz, učinkovit postprodajni rad, tijekom cijele godine osigurati rezervne dijelove, doživotno pružiti visokokvalitetne usluge, zadovoljiti potrebe domaćih i stranih korisnika.