Dalje ćemo se oslanjati na istraživanje znanosti i tehnologije i razvoj novih proizvoda, novih projekata. Kupcima kao centru kontinuirano poboljšavajte proizvode, poboljšavajte kvalitetu postprodajnih usluga, sudjelujte u tržišnom natjecanju, brzom i učinkovitom servisu nakon cijele godine, tijekom cijele godine osiguravajte rezervne dijelove, doživotno pružite visokokvalitetnu uslugu, kako bi se zadovoljile potrebe domaćih i stranih korisnika.